Català

Castellano

English

Sistemes Naturals de Gestió i Tractament d’Aigües

Inici | Àmbits | Depuració | Gestió integrada | Jardineria | Piscines | Contacte | Formació | Més...

Inici.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
Inici.html
Inici_cas.html
Inici_eng.html
Contacte_c.html
Gestio_c.html
 

Àmbits > Jardineria aquàtica

Actualment la jardineria en general s’ha desvinculat  del món aquàtic convertint els nostres espais exteriors en zones estàtiques mancades de moviment.


A la gota intentem recuperar el concepte de jardí aquàtic a través d’estanys, fonts, brolladors, cursos i cascades aportant recursos dinàmics al conjunt.


Basant-nos en criteris de xerojardineria potenciem zones raconeres o de poc ús introduint nova diversitat de flora (vegetació de ribera) i l’aigua en moviment.

Aquest com element d’atracció i delimitador dels diferents espais ionitza l’ambient, oxigena l’aigua, ens ofereix un so agradable i ofereix un punt de beguda per la fauna.


L’estany i els cursos d’aigua poden actuar com a elements filtradors i depuradors per reduir la contaminació per nitrats o altres de l’aigua d’un pou.

Servir com a elements d’intercepció i desbastat d’un sistema de recollida d’aigua pluvial.

Ser la depuradora d’una piscina natural.

Formar part d’una depuradora o d’un sistema de tractament d’aigües grises.

Exemples d’obres fetes

   Sant Cugat

    Sabadell

    Llavaneres

    Cabrils

    Alella

    Charlgrove

“Integrar l’aigua en el jardí, gaudir d’un nou medi que amplia les possibilitats i l’oportunitat per a noves funcions”

Cascades i cursos

Brolladors 

Jardi_pares_c.html
St_cugat_c.html
Cabrils_c.html
Llavaneres_c.html
Alella_c.html
Charlgrove_c.html

Inici

Qui som

Àmbits d’actuació

    Depuració

    Gestió integrada

    Jardineria aquàtica

    Piscines naturals

Cursos i formació

Saber-ne més

Contacte

Bloc de laGota

Xarxes:

            Facebook laGota

               Twitter laGota

Inici.html
Qui_som_c.html
Ambits_c.html
Depuracio_c.html
Piscines_c_2.html
Formacio_c.html
Saber-ne_mes_c.html
http://lagotacat.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/lagota.cat
http://twitter.com/lagota95
Contacte_c.html
Gestio_c.html
Cascades_i_cursos_c.html
Fonts_i_brolladors_c.html